បារាំងអះអាងនូវគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅទ្វីបអាស៊ីរបស់ខ្លួន

                 

បារាំងអះអាងនូវគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅទ្វីបអាស៊ីរបស់ខ្លួន - ảnh 1
រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសបារាំង លោកLaurent Fabius (រូបថត​VNA)

Vovworld-ក្នុងឱកាសដពណើទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃទី២សីហា រដ្ឋមន្រ្តី
ការបរទេសបារាំងលោក​Laurent Fabius បានមានការជួបសំណេះសំណាលនៅ
ទីស្នាក់ការលេខាធិការដ្ឋានASEANក្នុងនោះលោកបាន អះអាងនូវគោលនយោ
បាយឆ្ពោះទៅទ្វីបអាស៊ីរបស់បារាំង។លោកអោយដឹងថែមទៀតថា៖អាទិភាព១
ក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសគឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយ ASEANជាដំណាងអោយ
ការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងតំបន់១សន្តិភាព ស្ថិរភាព  សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍
និងសម្បូរុងរឿង។ លោក​Laurent Fabiusចាត់ទុកថា៖តំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក​នឹងក្លាយ
ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌល១ក្នុងសតវត្សរ៍ទី១ជាពិតប្រាកដ។បារាំងបង្វែរយុទ្ឋសាស្រ្ត
ការទូតទៅទ្វីបអាស៊ីដោយឈរលើស្មារតីសកម្មរួមជំណែកយ៉ងសកម្មក្នុង
សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ