ប្រជាជននៅប្រទេសជាច្រើនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់ទស្សនវដ្តី Charlie Hebdo

ប្រជាជននៅប្រទេសជាច្រើនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់ទស្សនវដ្តី Charlie Hebdo - ảnh 1
ប្រជាជននៅប្រទេសជាច្រើនធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងជំទាស់ទស្សនវដ្តី Charlie Hebdo

(VOV)_នាថ្ងៃទី១៦ មករា ជនឥស្លាមរាប់ពាន់នាក់នៅលើទូទាំងពិភពលោក
 បាន​ធ្វើបាតុកម្មនៅតាមដងវិថីប្រឆាំងជំទាស់ទស្សនាវដ្តី Charlie Bebdo របស់បារាំង​
 បានចុះផ្សាយ  ​រូប​ត្លុក​របស់​ព្យាការី​លោក​មហា​ម៉េដ​(Muhammed)​។​ការបះ​ទង្គិច១
បានកើតមានឡើង រវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខ Pakistan ជាមួយ​បណ្ដាអ្នកកាន់សាសនា
ឥស្លាម ដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខស្ថានទូតបារាំង​ប្រចាំនៅទីក្រុង​Karachi របស់
 Pakistan។ ក្រោពីទីក្រុង​Karachi ​បាតុកម្មក៏​បានផ្ទុះ​ទៅឡើងនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀត
នៅPakistan ​។ ជនជ្រុលនិយមមួយ​ចំនួនបានដុតទង់ជាតិបារាំងផងដែរ។ 

          នៅប្រទេស Jordan មនុស្សចំនួន២ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំធ្វើបាតុកម្មនៅ​ទី
ក្រុង Amman ​កាន់បដាដោយមានខ្លឹមសារប្រឆាំងជំទាស់ទស្សនវដ្តីបារាំង​ហើយអំ
ពាវនាវមានសកម្មភាពតឹងរឹងប្រឆាំងចំពោះសកម្មភាពដែលសំដៅទៅលើ​ឥស្លាម
សាសនា។

          នៅទីក្រុង Dakar ( Senegal) ប៉ូលីស​បានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ​ដើម្បីរំសាយ
ក្រុមបាតុករចំនួនជាងមួយពាន់នាក់។

          ផ្ទុយទៅវិញ ភាគីអាមេរិកបានឡើងសម្លេងប្រឆាំងជំទាស់បណ្ដាបាតុកម្មដែល
ប្រឆាំងទស្សនវដ្តី Charlie Bebdo នៅប្រទេសឥស្លាមមួយចំនួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ