ប្រជាជនអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនមានការសង្ស័យអំពីរបៀបចារចារបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហា Brexit

(VOVWORLD) -លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមជាតិ (NCSR) ប្រកាសនាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ បានបង្ហាញថា ចំនួនប្រជាជនអង់គ្លេសដែលមិនពេញចិត្តចំពោះរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្នុងការចរចា Brexit នោះគឺកាន់តែច្រើនឡើងៗ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចានេះ។
ប្រជាជនអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនមានការសង្ស័យអំពីរបៀបចារចារបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហា Brexit - ảnh 1ប្រជាជនអង់គ្លេសកាន់តែច្រើនមានការសង្ស័យអំពីរបៀបចារចារបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហា Brexit 

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមជាតិ (NCSR) ប្រកាសនាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ បានបង្ហាញថា ចំនួនប្រជាជនអង់គ្លេសដែលមិនពេញចិត្តចំពោះរបៀបដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះក្នុងការចរចា Brexit នោះគឺកាន់តែច្រើនឡើងៗ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចានេះ។

ជាក់ស្ដែង អត្រាប្រជាជនអង់គ្លេសចាត់ទុកថា រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើចំណាត់ការបានល្អនូវរាល់កិច្ចចរចាអំពីការដែលអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប (EU) កាន់តែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាំងពីត្រឹមកំរិត ៤១% នាខែ កុម្ភៈដល់កំរិត ៦១% នាខែតុលា។ ចំនួនប្រជាជនធ្វើការស្ទង់មតិបានព្យាករណ៍ថា អង់គ្លេសនឹងរងការទទួល កិច្ចព្រមព្រៀង Brexit អាក្រក់ក៏កើនឡើងដល់ ៥២ % នាខែតុលា។

មជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគបានឲ្យដឹងថា អត្រាមន្ទិលសង្ស័យមានការកើនឡើងដោយសារប្រជាជនដែលគាំទ្រអង់គ្លេសនៅ EU កាន់តែគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយដំណើរការ Brexit នេះឡើយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ