ប្រជាជន Hai Duong នៅសាធារណរដ្ឋឆែកមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសង្គមក្នុងស្រុក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១0 ខែកញ្ញា តំណាងជន Hai Duong នៅសាធារណៈរដ្ឋឆែកនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញនិងស្លូវ៉ាគី បានចូល រួមកម្មវិធីពិសេសអបអរខួបលើកទី ១0 ទិវាបង្កើត ខេត្ត Hai Duong  នៅ សាធារណរដ្ឋ ឆែក។
ប្រជាជន Hai Duong នៅសាធារណរដ្ឋឆែកមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសង្គមក្នុងស្រុក - ảnh 1ប្រជាជន Hai Duong នៅសាធារណរដ្ឋឆែក 

នាថ្ងៃទី ១0 ខែកញ្ញា តំណាងជន Hai Duong នៅសាធារណៈរដ្ឋឆែកនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប៉ូឡូញនិងស្លូវ៉ាគី បានចូល រួមកម្មវិធីពិសេសអបអរខួបលើកទី ១0 ទិវាបង្កើត ខេត្ត Hai Duong  នៅ សាធារណរដ្ឋ ឆែក។ សមាគមជនដើមកំណើតខេត្ត Hai Duong ត្រូវបាន បង្កើត ឡើងនៅសាធា រណរដ្ឋឆែក។ រហូតមកដល់ពេលនេះសមាគមមានបានមាន សាខាចំនួន 4នៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានសមាជិករាប់រយនាក់។ លោក Nguyen Duy Nhien ប្រធានសមាគមជនវៀតណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែកបានមាន ប្រសាសន៍ថា:

          “ សមាគមជនដើមកំណើតខេត្ត Hai Duong នៅសាធារណរដ្ឋឆែកគឺជា សហគមន៍ដ៏រឹងមាំមួយ ហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់សហគមន៍ជនវៀត ណាមនៅសាធារណរដ្ឋឆែក ជាពិសេសការលើកកំពស់តួនាទីរបស់សហគមន៍ ក្នុងគ្រប់សកម្មភាពវប្បធម៌សង្គមនិងសមាហរណកម្មទៅក្នុងសង្គមមូលដ្ឋាន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ