ប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកាន់តែជឿជាក់ទៅលើអនាគតរបស់ EU

(VOVWORLD) - ១ ឆ្នាំ ក្រោយរយៈពេល ប្រទេសអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាកចេញពី សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit សុទិដ្ឋិនិយអំពីអនាគតរបស់ EU កំពុងកើន ឡើងហើយជំនឿជាក់ទៅលើសហភាពនេះកំពុងស្ថិតក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុតគិតតាំង ពីឆ្នាំ ២០១០ មក។ 
ប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកាន់តែជឿជាក់ទៅលើអនាគតរបស់ EU  - ảnh 1 ប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកាន់តែជឿជាក់ទៅលើអនាគតរបស់ EU 

(VOVworld) – ១ ឆ្នាំ ក្រោយរយៈពេល ប្រទេសអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាកចេញពី សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ឬហៅថា Brexit សុទិដ្ឋិនិយអំពីអនាគតរបស់ EU កំពុងកើន ឡើងហើយជំនឿជាក់ទៅលើសហភាពនេះកំពុងស្ថិតក្នុងកំរិតខ្ពស់បំផុតគិតតាំង ពីឆ្នាំ ២០១០ មក។ ពាក់កណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានសួរសុទ្ធតែសម្តែងនូវសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើខឿនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្លុកនេះ។ ព័ត៌មានពោលខាងលើត្រូវបាននាំចេញដោយឈរលើការបោះប្រជាមតិរបស់ប្រជាជនចំនួន ២ ដែលប្រកាស នាថ្ងៃទី ២ សីហា។ តាមនោះ ៥៦% ប្រជាពលរដ្ឋ EU មានសុទ្ធដិនិយមអំពី អនាគតរបស់ EU កើន ៦% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៦។ ៤៦% ប្រជាពលរដ្ឋ EU ចាត់ទុកថា៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនាបច្ចុប្បន្នកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ល្អកើនឡើង ៥% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំទៅមិញ។ ការបោះប្រជាមតិក៏បានសឲ្យឃើញថា៖ ប្រជាពល រដ្ឋអឺរ៉ុបកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនថែមទៀតដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកចិ្ចនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក EU៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ