ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុក្ខកម្ម

(VOVWORLD) - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា កូរ៉េខាងត្បូងនិង ស.ប.ប.ក. បានចាប់ផ្តើមពិភាក្ស ថ្នាក់ឯកទេសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ 
ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុក្ខកម្ម  - ảnh 1 ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុក្ខកម្ម 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ កក្កដា កូរ៉េខាងត្បូងនិង ស.ប.ប.ក. បានចាប់ផ្តើមពិភាក្ស ថ្នាក់ឯកទេសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ការចរចា ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom។ មុនការសន្ទនា ប្រធានក្រុម ចរចារបស់កូរ៉េខាងត្បូងអនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរុក្ខកម្ម លោក  Ryu Kwang-soo បានឲ្យដឹងថា៖ លោកនឹងពិភាក្សាជាមួយដៃគូព្យុងយ៉ាងអំពីកិច្ច សហប្រតិបត្តិការ

រុក្ខកម្មលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ