ប្រទេសជាច្រើនបានអះអាងថាបន្តជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀង TPP

ប្រទេសជាច្រើនបានអះអាងថាបន្តជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀង TPP - ảnh 1
ប្រទេសជាច្រើនបានអះអាងថាបន្តជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀង TPP

(VOV)_បន្ទាប់ពីពេលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិក លោក Donald
Trump បានប្រកាសដកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយដៃគូ​អន្តរប៉ាស៊ី
ហ្វីក (TPP) ប្រទេសជាសមាជិក TPP ជាច្រើនបានអះអាងថា៖ ​បន្ត​ជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀង
នេះដល់ទី ដៅចុងក្រោយ​។​ ថ្លែងមតិចំពោះមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី២២វិច្ឆិកា
 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឈីលី លោក Heraldo Munoz បា​ន​សង្កត់ធ្ងន់​ថា៖​ ទោះបីជាអាមេរិក
បានចូលរួម TPP ឬទេ គឺប្រទេសជាសមាជិក​ទាំង​ឡាយនៅបន្តជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពា
ណិជ្ជកម្មនេះដល់​ជោគជ័យ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ែរូ 
លោក ​Eduardo Ferreyros ក៏បាននាំចេញសំណូមពរមួយចំនួនដើម្បីកែទម្រង់ TPP សំ
ដៅស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ បន្ទាប់ពីសេចក្ដីប្រាកាស”ធ្វើពហិការ” TPP របស់
លោក Donald Trump ដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ