ប្រទេសមួយទៀតអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP

(VOVWORLD) - រដ្ឋាភិបាលនូរវ៉ែលហ្សេឡង់ទើបនឹងអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP)។ 
ប្រទេសមួយទៀតអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP  - ảnh 1

(VOVworld) – រដ្ឋាភិបាលនូរវ៉ែលហ្សេឡង់ទើបនឹងអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូ ពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្លងប៉ាស៊ីហ្វិក (TPP)។ ដូច្នេះ បន្ទាប់ពីជប៉ុន នូរវ៉ែលហ្សេឡង់ បានក្លាយទៅជាប្រទេសទី ២ ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន ១២ ដែលចូលរួមចុះ ហត្ថលេខាលើឯកសារនេះ។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនូរវ៉ែល ហ្សេឡង់ លោក  Todd McClay បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ កិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅមាន តំលៃទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រផង ព្រមទាំង អះអាងថា៖ នូរវ៉ែលហ្សេឡង់នឹងស្វែងរកនិងជំរុញយ៉ាងសកម្មជម្រើសផ្សេងៗជំនួសឲ្យ TPP។ ប្រទេសនេះក៏មានគោលបំណងថា៖ ដៃគូផ្សេងៗទៀតក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាពេលខាងមុខ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ