ប្រទេស EU នានាឯកភាពពន្យាពេលបទដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ី

(VOVWORLD) - ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS នាថ្ងៃទី៦ កញ្ញា បានដកស្រង់ប្រភព ព័ត៌មានការទូតនៅក្រុងព្រុចស៊ែលឲ្យដឹងថា ក្រុមតំណាងអចិន្ត្រៃនៃប្រទេស សមាជិក EU ទាំង២៨ ទើបនឹងបានឯកភាពលើការ ពន្យាពេលបទដាក់ទណ្ឌកម្ម ទៅលើរុស្ស៊ីបន្ថែម៦ខែទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ខាងមុខ។ 

  (VOVworld) - ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS នាថ្ងៃទី៦ កញ្ញា បានដកស្រង់ប្រភព ព័ត៌មានការទូតនៅក្រុងព្រុចស៊ែលឲ្យដឹងថា ក្រុមតំណាងអចិន្ត្រៃនៃប្រទេស សមាជិក EU ទាំង២៨ ទើបនឹងបានឯក ភាពលើការពន្យាពេលបទដាក់ទណ្ឌកម្ម ទៅលើរុស្ស៊ីបន្ថែម៦ខែទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ខាងមុខ។

        មុននោះ កាលពីខែមិនា បទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ EU ត្រូវបានពន្យាពេល បន្ថែម៦ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ហើយ។ នាគ្រាសនោះ បញ្ជី ឈ្មោះដាក់ទណ្ឌកម្មរួមមានបុគ្គលចំនួន១៤៦ នាក់និងក្រុមហ៊ុនចំនួន៣៧។ EU ចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីក្រោយពីប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រឹ មកាលពីខែមិនាឆ្នាំ២០១៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ