ប្រធានក្រុមចរចាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងជំរុញការខំប្រឹងប្រែងចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ច ចរចារ៦ភាគី

ប្រធានក្រុមចរចាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងជំរុញការខំប្រឹងប្រែងចាប់ផ្តើមឡើងវិញកិច្ច ចរចារ៦ភាគី - ảnh 1
ប្រធានក្រុមចរចារ៦ភាគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Cho Tae-yong
(រូបថតៈ vietnamplus.vn)


(VOVworld)-ប្រធានក្រុមចរចារ៦ភាគីរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Cho Tae-yong បាន ទៅកាន់
ម៉ូស្គូ ចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅរុស្ស៊ី ក្នុងយៈពេល៣ថ្ងៃ សំដៅពិភាគ្សាអំពី
ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញដំណើរការចរចារ៦ភាគី ស្តីអំពីបញ្ហានុយក្លេ​អ៉ែររបស់សាធារណ
រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានឹតកូរ៉េ។ តាមផែនការ ក្នុង​រយៈពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ
រុស្ស៊ី ដែលលោក Cho Tae-yong នឹងមានបណ្តាកិច្ច ចរចារជាមួយសមភាគីរុស្ស៊ី  Igor
Morgulov និងមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ រុស្ស៊ីផងដែរ។ នេះជាលើកដំបូង លោក
Cho Tae-yong ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុម ចរចារ មានកិច្ចចរចារជាមួយដៃគូររុស្ស៊ី។ មុន
នោះ លោក​ក៏មានការពិភាគ្សា​ជាមួយភាគីចិន អាមេរិក និងជប៉ុនជាដើម។

        ខណៈពេលនោះ ប្រធានក្រុមចរចារ៦ភាគីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិប​តេយ្យប្រ
ជាមានឹតកូរ៉េ Kim Kye-kwan មានដំណើរទស្សនកិច្ចចិននិងរុស្ស៊ី តាំងពីដើមឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បីឆ្លៀតយកការគាំទ្រចំពោះការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ យន្តការចរចារ៦ភាគីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ