ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិថៃនិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី១៣សីហា គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ ក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិថៃ  ដឹកនាំដោយលោក Pornpetch Wichitcholchai ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិជាតិ និងភរិយា បានអញ្ជើញចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ដល់ថ្ងៃទី១៦សីហាឆ្នាំ២០១៧តាមសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan៕
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិថៃនិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម - ảnh 1

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិថៃនិងភរិយាបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម

នាថ្ងៃទី១៣សីហា គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ ក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិថៃ ដឹកនាំដោយលោក Pornpetch Wichitcholchai ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញាត្តិជាតិ និងភរិយា បានអញ្ជើញចាប់ផ្តើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ដល់ថ្ងៃទី១៦សីហាឆ្នាំ២០១៧តាមសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ