ប្រធានគណៈកម្មាធិការចលនាប្រជាជនមជ្ឈឹម លោកស្រី Truong Thi Mai ទៅសាកសួរសុកទុក្ខសាសនិក


(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី១០មេសា ប្រធានគណៈកម្មាធិការចលនាប្រជាជនមជ្ឈឹម
 លោកស្រី Truong Thi Mai បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខគ្រឹសសាសនិកមួយ
 ចំនួនទាំងសាសនាកាតូលិកនិង ប្រូតេស្ដង់ ភាគខាងត្បូងវៀតណាមក្នុងឱកាសពិធី
 បុណ្យ Easter។ នៅក្នុងជំនួបជាមួយអាសឺវែក Bui Van Doc លោកស្រី Truong Thi
Mai បានផ្ញើផ្តាំសេចក្តីជូនពរដល់សាសនិកទទួលបុណ្យ Easterក្នុងភាព សុខសាន្ត
ត្រាន។ រីឯខ្លួនវិញ អាសឺវែក Bui Van Doc បានឲ្យដឹងថា៖

        “យើងខ្ញុំមានបំណងថា ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋអំណាចជាមួយ​សាស
និកនានាកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។​យើងខ្ញុំនឹងរួមដៃកសាង ប្រទេស
ជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ