ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមចុះទៅស្រាវជ្រាវរូបសណ្ឋានសហករណ៍នៅខេត្ត Thanh Hoa

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមចុះទៅស្រាវជ្រាវរូបសណ្ឋានសហករណ៍នៅខេត្ត Thanh Hoa - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមចុះទៅស្រាវជ្រាវរូបសណ្ឋានសហករណ៍នៅខេត្ត Thanh Hoa

          (VOV)_ក្នុងដំណើរចុះទៅស្រាវជ្រាវ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាជន 
នៅសហករណ៍សេវាកម្ម កសិកម្ម ឃុំ Phu Loc ស្រុក Hau Loc ខេត្ត Thanh Hoa
 ( ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ឧសភា ​លោក Nguyen Thien Nhan
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម បានវាយតំលៃខ្ពស់​
ចំពោះការផ្គត់ផ្គងប្រភពដើមអោយគ្រួសារជាសមាជិកសហករណ៍នានា ក្នុង​
ផលិតកសិកម្ម ដើម្បីសមាជិកនានានឹងនរចិត្ត ក្នុងដំណើការប្រើ់ប្រាស់។ ជា​ពិ
សេសគឺការដែល សហករណ៍ស្វែងរកកិច្ចសន្យា ប្រមូលទិញកសិផលសំរាប់
​ប្រជាជន។ ក៏ក្នុងព្រឹកថ្ងៃនេះដែរ លោក Nguyen Thien Nhan ក៏បានទៅ​ស្រាវជ្រាវ ​ទស្សនាសហករណ៍សេវាកម្មចិញ្ជឹមជលផល Hoang Phong ស្រុក Hoang Hoa ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ