ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមអញ្ជើញទៅជូនពរចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្ត Tra Vinh

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមអញ្ជើញទៅជូនពរចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្ត Tra Vinh - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមអញ្ជើញទៅជូនពរចូលឆ្នាំថ្មីនៅខេត្ត Tra Vinh

          (VOV)_នាថ្ងៃទី៩មេសា ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិ វៀត
ណាម  លោក Nguyen Thien Nhan បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខ  និងជូនពរចូល
ឆ្នាំថ្មីចំពោះកម្មាភិបាលឆ្នើមដែលបានចូលនិវត្តជាជនជាតិខ្មែរ និងសមាគមពុទ្ធ
សាសនាខេត្ត Tra Vinh។ ក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយអ្នកមុខ អ្នកការ ពុទ្ធសាសនា ខេត្ត
 Tra Vinh លោក Nguyen Thien Nhan  ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណៈសិរ្យមាតុ
ភូមិវៀតណាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

          “ ការរួមវិភាគទានរបស់បណ្ដាអ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនា ចំពោះការ អភិវឌ្ឍន៍
ពុទ្ធសាសនា កសាងចំណងសាមគ្គីជាតិ ជាប្រភពកម្លាំងលើកទឹកចិត្ត ប្រជាពលរដ្ឋខំ
ប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ  ខ្ញុំសូមជូនពរចំពោះ
អ្នកមុខអ្នកការពុទ្ធសាសនាខេត្តមានសុខភាពល្អ និង សុភមង្គល៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ