ប្រធានាធិនតីរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថ្មី

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានអំពាវនាវ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវ «ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយក្នុងជីវភាពរស់នៅ»។ 
ប្រធានាធិនតីរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថ្មី  - ảnh 1 ប្រធានាធិនតីរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថ្មី 

នាថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានអំពាវនាវ ឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវ «ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយក្នុងជីវភាពរស់នៅ»។ ថ្លែមតិនៅកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅវិមាន Kremlin លោក Vladimir Putin បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យ មានការឆ្នៃប្រឌិតនិងការផ្តើមគំនិតថ្មីក៏ដូចជាកសាងរបៀបគ្រប់គ្រងទំនើប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ