ប្រធានាធិបតីទួរគីមិនលើកលែងលទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់

ប្រធានាធិបតីទួរគីមិនលើកលែងលទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីទួរគីមិនលើកលែងលទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី​ ១៣ មករា ប្រធានាធិបតីទួរគី លោក Recep Tayyip
 Erdogan​ បានអះអាងថា៖ អាចគិតដល់លទ្ធភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតមុន
កាល កំណត់ប្រសិនបើរដ្ឋសភាប្រទេសនេះមិនអាចសម្រេចភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
 ក្នុងកាលៈទេសៈ បណ្ដាសមាជិកសភាកំពុងពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារធ្វើវិសោធន
កម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងនាំទៅរបបប្រធានាធិបតីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ជួយ
បង្កើនសិទ្ធិ អំណាចសំរាប់លោក Erdogan។ ថ្លែងមតិចំពោះមុខមជ្ឈដ្ឋាន
សារព័ត៌មាន ប្រធានាធិបតី Erdogan បានឲ្យដឹងថា៖ លោកជានិច្ចកាល
ប្រឆាំងជំទាស់ការ រៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ ប៉ុន្តែ មិនអាច
លើកលែងលទ្ធភាពនវទេ ព្រមទាំង សម្តែងក្តីសម្ឃឹនថា៖ ដំណើរពិភាក្សា
អំពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នឹងត្រូវបានសម្រេចនាសប្តាហ៍នេះ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ