ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ និងលោកជំទាវចាប់ផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -នាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ លោក Andrzej Duda និងលោកជំទាវបានចាប់ផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang។
ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ និងលោកជំទាវចាប់ផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម - ảnh 1ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ និងលោកជំទាវ
ចាប់ផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម 

នាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញ លោក Andrzej Duda និងលោកជំទាវបានចាប់ផ្ដើមបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ តាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang។ ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញនៅវៀតណាម បានអះអាងថា ប៉ូឡូញគោរព និងមានបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយវៀតណាម។ភាគីទាំងនឹងពីពិភាក្សាអំពីព័ត៌មាន វិធានការរួមសហការ និងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅវេទិកា តំបន់ និងអន្តរជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ