ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលើកច្បាស់នូវឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តន៍ខែតុលាលើពិភពលោក

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានផ្ញើសារ ទូរលេខអបអរសារទដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលរួមសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១០០ ទិវាបដិវត្តន៍ខែតុលា (១៩១៧-២០១៧) ក្នុងនោះ លើកដម្កើងឥទ្ធិលនៃបដិវត្តន៍ដ៏ មហិមារនេះដល់ពិភពលោកទាំងមូល។
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលើកច្បាស់នូវឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តន៍ខែតុលាលើពិភពលោក - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលើកច្បាស់នូវឥទ្ធិពលនៃបដិវត្តន៍ខែតុលាលើពិភពលោក

`(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៣ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានផ្ញើសារ ទូរលេខអបអរសារទដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលរួមសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី ១០០ ទិវាបដិវត្តន៍ខែតុលា (១៩១៧-២០១៧) ក្នុងនោះ លើកដម្កើងឥទ្ធិលនៃបដិវត្តន៍ដ៏ មហិមារនេះដល់ពិភពលោកទាំងមូល។ សារទូរលេខបានលើកច្បាស់ថា៖ ព្រឹត្តិការណ៍ សំខាន់ៗដែលបានកើតមានឡើងនាឆ្នាំ ១៩១៧ គឺជាផ្នែកមិនអាចផ្តាច់ចេញពី ប្រវត្តិសាស្ត្របានឡើយ។ បដិវត្តន៍បានជះឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍របស់រស្ស៊ីនិងពិភពលោកទាំងមូលដែលកំណត់ឲ្យបានគំនូរនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនៃសតវត្សទី ២០៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ