ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា នៅរុស្ស៊ី បានប្រារព្ធឡើងព្រឹត្តតិការណ៍ នយោបាយសំរាប់របស់ប្រទេសនេះ នេះគឺជាការសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រធានា ធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តាមរយៈកាណាល់ទូរទស្សន៍វិទ្យុសម្លេងនិងលើ បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត។ 
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៥ មិថុនា នៅរុស្ស៊ី បានប្រារព្ធឡើងព្រឹត្តតិការណ៍ នយោបាយសំរាប់របស់ប្រទេសនេះ នេះគឺជាការសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រធានា ធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តាមរយៈកាណាល់ទូរទស្សន៍វិទ្យុសម្លេងនិងលើ បណ្តាញអ៊ីនធឺណែត។ នេះគឺជាលើកទី ១៥ ដែលប្រធានាធិបតី Vladimir Putin រៀបចំការសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគិតតាំងឆ្នាំ ២០០១ រហូតមកដល់ ពេលនេះ។ គិតដល់ពេលនេះ ចំនួនសំណួរបានកើនឡើងហួស ១ លាន ៦ សែន ហើយនឹងមានបន្តទៅទៀត។ ប្រធានបទដែលប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនគឺបញ្ហាសង្គមដូចជា៖ បរិស្ថាន ប្រាកបៀវត្សន៍ ការចូលនិវត្តន៍ សុខាភិបាល និងលំដៅដ្ឋាន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ