ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ថវិការសហរដ្ឋ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីអំពីការបែងចែកថវិការរដ្ឋដែលមានតំលៃ ១២០០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់បណ្ដាស្ថាប័នសហរដ្ឋ តាមរយនោះ ជៀសវាងឲ្យ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពីការបិទទ្វារដោយសារអស់ថរិការធ្វើសកម្មភាពនាថ្ងៃ ដដែល។ 
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ថវិការសហរដ្ឋ - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ថវិការសហរដ្ឋ

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៥ ឧសភា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានអនុម័តលើគំរោងច្បាប់ស្តីអំពីការបែងចែកថវិការរដ្ឋដែលមានតំលៃ ១២០០ ពាន់លានដុល្លាអាមេរិកសំរាប់បណ្ដាស្ថាប័នសហរដ្ឋ តាមរយៈនោះ ជៀសវាងឲ្យ រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពីការបិទទ្វារដោយសារអស់ថរិការធ្វើសកម្មភាពនាថ្ងៃ ដដែល។ គំរោងច្បាប់ពោលខាងលើលៃទុកឲ្យសេតវិមានចំនួនប្រាក់ ៦០០ ពាន់ លានដុល្លាអាមរិកក្នុងចំណាយការពារជាតិ កើនឡើង ៤,៥% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៦ និង ១ ពាន់ ៥០០ លានដុល្លាអាមេរិកដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខនៅខ្សែព្រំដែន ប៉ុន្តែ មិនបានផ្តល់ប្រាក់សំរាប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនប៉េកខាងត្បូងជិតនឹងម៉ិចស៊ីកទេ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ