ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាអនុក្រិតកសាងយោធាឡើងវិញ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាអនុក្រិតកសាងយោធាឡើងវិញ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាអនុក្រិតកសាងយោធាឡើងវិញ

          (VOV)_នាថ្ងៃទី២៧មករា ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក លោក​Donal Trump
បានបន្តអនុវត្តកិច្ចសន្យានានាក្នុងយុទ្ធនាការយកសម្លេងគាំទ្រ ដោយការចុះហត្ថលេ
ខា បង្កើនកម្លាំងសន្តិសុខ។ ក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីទទួលដំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារ
ជាតិ លោក James Mattis ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក លោក Donal Trump បាន
​ចុះហត្ថលេខាលើអនុក្រិតមួយដែលបានលោកចាត់ទុកនេះជាសកម្មភាពចាប់ផ្តើម
​អោយដំណើការកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុញឡើងវិញ។ មុននោះ លោក​ប្រធានាធី
បតីថ្មីរបស់អាមេរិក ក៏បានចុះហត្ថលេខារឹតបន្តឹងគោលនយោបាយផ្តល់​ទិដ្ឋាការ 
និងទទួលជនចំណាក់ស្រុក៕ ​

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ