ប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្តើមឡើងដំណើរការជំនួបកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក. នៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានធ្វើមឡើងដំណើរការជំនួបកំពូលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong-un នៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom ដែលជាទីកន្លែងទើបនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េ។
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្តើមឡើងដំណើរការជំនួបកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក. នៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom  - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្តើមឡើងដំណើរការជំនួបកំពូលអាមេរិក-ស.ប.ប.ក. នៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom 

នាថ្ងៃទី ៣០ មេសា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump បានធ្វើមឡើងដំណើរការជំនួបកំពូលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ប.ប.ក. លោក Kim Jong-un នៅភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom ដែលជាទីកន្លែងទើបនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ជំនួបកំពូលអន្តរកូរ៉េ។ នាថ្ងៃទី ១ ឧសភា ខុទ្ធកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង បានឲ្យដឹងថា៖ ភូមិឈប់បាញ់ Panmunjom ជាទីកន្លែងពោរពេញទៅដោយ អត្ថន័យដែលគូសសម្គាល់ «របត់ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសំរាប់សន្តិភាព»។ ខណៈពេល នោះ សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនាថ្ងៃទី ៣០ មេសា បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រទេសនេះ កំពុងរៀបចំជំនួបកំពូលត្រីភាគីជាមួយអាមេរិកនិង ស.ប.ប.ក. នាខែ មិថុនា ឬ ខែ កក្កដា ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ