ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ H.Rouhani ប្រកាសធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយពិភពលោក

(VOVWORLD) -ថ្លែងមតិនៅលើទូរទស្សន៍ជាតិនាថ្ងៃទី២០ឧសភា បន្ទាប់ពីពេលជាប់ឆ្នោត ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ លោក Hassan Rouhani បានអះអាងថា៖ សារច្បាស់លាស់របស់អ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ង់គឺសារស្ដីអំពីដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងគ្មានលិទ្ធិជ្រុលនិយម។លោកក៏បានអះអាងថា៖ប្រជាជនប្រទេសនេះមានគោល បំណងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងមិត្តភាពជាមួយប្រជាជនលើទូទាំងពិភពលោក
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ H.Rouhani ប្រកាសធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយពិភពលោក - ảnh 1 ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ H.Rouhani ប្រកាសធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយពិភពលោក

          (VOV)_ថ្លែងមតិនៅលើទូរទស្សន៍ជាតិនាថ្ងៃទី២០ឧសភា បន្ទាប់ពីពេលជាប់ឆ្នោត ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ លោក Hassan Rouhani បានអះអាងថា៖ សារច្បាស់លាស់របស់អ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ង់គឺសារស្ដីអំពីដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងគ្មានលិទ្ធិជ្រុលនិយម។លោកក៏បានអះអាងថា៖ប្រជាជនប្រទេសនេះមានគោល បំណងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងមិត្តភាពជាមួយប្រជាជនលើទូទាំងពិភពលោក។ លោក Hassan Rouhani ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ នឹងពង្រឹងខឿនប្រជាធិបតេយ្យ និងចំណុះទៅលើប្រទេសមហាអំណាចណាមួយ ជាមាគា៍មួយធានាសន្តិសុខជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ