ប្រធានាធិបតី Anibal Cavaco មានគោលបំណងថាទំនាក់ទំនងព័រទុយហ្គាល់-វៀតណាមកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍

     

ប្រធានាធិបតី Anibal Cavaco មានគោលបំណងថាទំនាក់ទំនងព័រទុយហ្គាល់-វៀតណាមកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតី Anibal Cavaco


    (VOV)_នាថ្ងៃទី២០ មករា នៅទីក្រុង Lisbon ព័រទុយហ្គាល់ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វៀត
ណាម ​លោក Nguyen Ngoc Son បានប្រគល់សារតែងតាំងជូន​ ប្រធានាធិបតី ​ព័រទុយ
ហ្គាល់  លោក Anibal Cavaco។ នៅក្នុងជំនួបនេះ លោក ​Nguyen Ngoc Son បានប្រ
គល់ការសាកសួរសុខទុក្ខ និងសេចក្ដី​អញ្ជើញមកបំពេញ​ទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម
របស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Truong Tan Sang ចំពោះ ប្រធានាធិបតី ​ Anibal
Cavaco។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ Nguyen Ngoc Son ក៏បានជូនដំណឹងអំពី
ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច​ សង្គមរបស់វៀត​ណាម ​ស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រ
ទេសទាំងពីរ ជាពិសេស ឆ្នាំ ២០១៥នេះជា​ឆ្នាំដែលប្រទេសទាំង២រំលឹកខួបអនុស្សាវ
រីយ៍លើកទី៥០០នៃទិវាជនព័រទុយហ្គាល់ដើមដំបូងមកដល់វៀតណាម និងលើកទី
៤០នៃទិវាបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាង​ប្រទេសទាំងពីរ។ ប្រធានាធិបតី ​ លោក Anibal
Cavaco បានថ្លែងអំណរគុណចំ​ពោះ​សេចក្ដី​​អញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang
 និងសម្ដែងនូវចំណាប់​អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសមិទ្ធិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម
របស់វៀតណាម ​ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅ និងមានគោលបំណងថា៖ ទំនាក់ទំនងរវាង
ប្រទេសទាំង​ពីរកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ