ប្រធានាធិបតី Venezuela បដិសេធផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាល កំណត់របស់ភាគីប្រឆាំង


ប្រធានាធិបតី Venezuela បដិសេធផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាល កំណត់របស់ភាគីប្រឆាំង - ảnh 1
ប្រធានាធិបតី Venezuela បដិសេធផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាល កំណត់របស់ភាគីប្រឆាំង (VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៣ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas
Maduro បានបដិសេធផែនការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់របស់
ភាគី ប្រឆាំងសម្ព័ន្ធភាពតុសាមគ្គីប្រជាធិបតេយ្យ (MUD) ដោយមានគោល
ដៅផ្តួលរំលំ ប្រធានាធិបតី។ ប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បានសង្កត់ធ្ងន់
ថា៖ MUD គប្បី លុបចោលផែនការពោលខាងលើដោយសារប្រការនេះមិន
សមស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ សេចក្តីប្រកាសនៃប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro
 ត្រូវបាននាំចេញ ១ ថ្ងៃ​បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល Venezuela និង MUD ទទួល
បានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីដំណើរ ការចរចារមួយសំដៅបន្ធូស្រាលវិបត្តិ
នយោបាយនាបច្ចុប្បន្ន៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ