ប្រធានាធិបតី Venezuela ប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីប្រឆាំងចាកចេញពីការចរចារ

ប្រធានាធិបតី Venezuela ប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីប្រឆាំងចាកចេញពីការចរចារ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតី Venezuela ប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីប្រឆាំងចាកចេញពីការចរចារ (VNA)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ វិច្ឆិកា ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas
Maduro បានប្រកាសនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីប្រឆាំងចាកចេញពីការចរចារ
ដែល បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​៣០ តុលា កន្លងទៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក
ដំណោះ ស្រាយសំរាប់វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសអាមេរិកឡាទីននេះ។ ប្រធា
នាធិបតី លោក Nicolas Maduro បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ការសន្ទនាគឺជាផ្លូវតែ
មួយគត់ដើម្បី ស្វែងរកសន្តិភាពការគោរពនិងការអត់ឱនរវាងប្រជាពលរដ្ឋ
 Venezuela។ វង់ចរចារទី ៣ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ