ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រកាសនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨

(VOVWORLD) - ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍ជាផ្លូវការនឹងបន្តឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨ ។ 
ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រកាសនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨ - ảnh 1 ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ប្រកាសនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨

(VOVworld) –  ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាថ្ងៃទី ៦ ធ្នូ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍ជាផ្លូវការនឹងបន្តឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៨ ។ លោក Putin អះអាងថា៖ មាតុប្រទេសនឹងឈានទៅមុខហើយគ្មានអានុភាពណា មួយអាចរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអនុវត្តដំណើរការនេះបានឡើយ។ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ១៨ មិនាឆ្នាំ ២០១៨។ យុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងរកសំ លេងឆ្នោត នឹងចាប់ផ្តើមនាឆ្នាំ ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ