ប្រធានប្រតិភូនានាដែលចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការនៃស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលលើកទី១៤ អញ្ជើញទៅទស្សនាទីស្តីការសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម

(VOVWORLD) - នៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការនៃស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលអាស៊ីលើកទី១៤ (ASOSAI 14) នាថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ប្រធានប្រតិភូនៃបណ្តាស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលដែល ជាសមាជិក ASOSAI រួមទាំងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិនានាបានអញ្ជើញ ទស្សនាទីស្តីការនៃសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម នៅទីក្រុងហាណូយ។
ប្រធានប្រតិភូនានាដែលចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការនៃស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលលើកទី១៤ អញ្ជើញទៅទស្សនាទីស្តីការសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម - ảnh 1 ប្រធានប្រតិភូនានាដែលចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការនៃស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលលើកទី១៤ អញ្ជើញមកទស្សនាទីស្តីការសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម

នៅទីនេះ អគ្គសវនកររដ្ឋវៀតណាម លោក Ho Duc Phoc បាន ឧទ្ទេសនាមអំពីដំណើរការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ស្ថាប័នសវនកម្មរដ្ឋ វៀតណាម ចាប់តាំងពីពេលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ យោងតាមនោះ សវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម ទទួលបានលទ្ធផលនិងមានរូបរាងដូចសព្វថ្ងៃនេះ គឺត្រូវ អាស្រ័យដោយមានការរួមដំណើរជាមួយមិត្តភ័ក្កិ ដៃគូ អង្គការអន្តរជាតិ ជាពិសេសគឺទទួលការគាំទ្រដ៏ធំធេងរបស់សមាជិកក្នុងសហគមន៍អង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្តាស្ថាប័នសវនកម្មកំពូល (INTOSAI) ASOSAI និងអង្គការនៃបណ្តាស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEANSAI) ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ