ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណះរដ្ឋហៃទីនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) -ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភា សាធារណះរដ្ឋហៃទី ដឹកនាំដោយលោក Youri Latortue ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវ នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២២មិថុនាឆ្នាំ២០១៧៕
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណះរដ្ឋហៃទីនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម - ảnh 1ប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាធារណះរដ្ឋហៃទីនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម 

ទទួលសេចក្ដីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភា សាធារណះរដ្ឋហៃទី ដឹកនាំដោយលោក Youri Latortue ប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវ នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៧មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី២២មិថុនាឆ្នាំ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ