ប្រធានព្រឹទ្ធសភាស៊ីលីចាប់ផ្តើមដំណើតទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម

(VOVworld) – ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen
Sinh Hung នាយប់ថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ គណៈប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាពនៃសាធារណៈរដ្ឋស៊ីលី
ដឹកនាំដោយ លោកប្រធាន Guido Giradin Lavin ដែលបានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង
ហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម។ អមដំណើរជាមួយ គណៈប្រតិភូនៅមាន៖ អនុប្រធានព្រឹទ្ធសភាស៊ីលី Juan Pablo Letelier Morel ព្រឹទ្ធសមា
ជិក និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេស ព្រឹទ្ធសភាស៊ីលី Carlos Ignacio
Kuschel Silva ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណៈរដ្ឋស៊ីលីប្រចាំនៅវៀតណាម Fernando Urrutia លោកជំទាវរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាស៊ីលី Paula Echenique និងលោកជំទាវរបស់អនុប្រធាន ព្រឹទ្ធសភាស៊ីលី Marcela Briones ៕

ប្រធានព្រឹទ្ធសភាស៊ីលីចាប់ផ្តើមដំណើតទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម - ảnh 1
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាស៊ីលី លោក Guido Giradin Lavin (Image: TTXVN)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ