ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង

(VOVWORLD) -ប្រធានថ្មីនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី៧២ លោក Moroslav Lajcak បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលតំណែង នាថ្ងៃទី១១កញ្ញា។ ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៧១ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោក Moroslav Lajcak កើតឆ្នាំ១៩៦៣ នាបច្ចុប្បន្ន ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្លូវ៉ាគី៕
 
ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង - ảnh 1 ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលដំណែង

ប្រធានថ្មីនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លើកទី៧២ លោក Moroslav Lajcak បានធ្វើសច្ចាប្រណិធានទទួលតំណែង នាថ្ងៃទី១១កញ្ញា។ ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទបញ្ចប់សម័យប្រជុំលើកទី៧១  មហា សន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ។ លោក Moroslav Lajcak កើតឆ្នាំ១៩៦៣ នាបច្ចុប្បន្ន ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្លូវ៉ាគី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ