ប្រធានរដ្ឋចិននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម

(VOVWORLD) - ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong និងប្រធានរដ្ឋសាធារណៈសង្គមនិយមវៀតណាម លោក Tran Dai Quang  អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សកម្មុយនិស្តចិននិងប្រធានរដ្ឋសាធារ ណៈរដ្ឋប្រជាមានិត្យចិន លោក Xi Jinping នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀត ណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ទី ១៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧។ 
ប្រធានរដ្ឋចិននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម  - ảnh 1 ប្រធានរដ្ឋចិននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាម 

  (VOVworld) - ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក Nguyen Phu Trong និងប្រធានរដ្ឋសាធារណៈសង្គមនិយមវៀតណាម លោក Tran Dai Quang  អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សកម្មុយនិស្តចិននិងប្រធានរដ្ឋសាធារ ណៈរដ្ឋប្រជាមានិត្យចិន លោក Xi Jinping នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀត ណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ទី ១៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧។ ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang   ប្រធានា

ធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Donald Trump នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ដល់ទី ១២ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ