ប្រធានរដ្ឋជួបសំណេះសំណាលជាមួយលេខាសាខាបក្សឆ្នើមចំណុះបក្សភាគប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្មមជ្ឈឹម

 ប្រធានរដ្ឋជួបសំណេះសំណាលជាមួយលេខាសាខាបក្សឆ្នើមចំណុះបក្សភាគប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្មមជ្ឈឹម - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋជួបសំណេះសំណាលជាមួយលេខាសាខាបក្សឆ្នើមចំណុះបក្សភាគប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្មមជ្ឈឹម

(VOV)_នាថ្ងៃទី៤មករា នៅទីក្រុងហាណូយ នៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយ
​ដំណាងចំនួន៦០រូប ជាលេខា​សាខាបក្សឆ្នើម បក្សភាគប្លុកអង្គភាពអាជីវកម្ម​មជ្ឈឹម
 ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

          “ ខ្ញុំស្នើថាយើងត្រូវពង្រីកការដឹកនាំរបស់បណ្ដាអង្គការ និងមូលដ្ឋានបក្ស ​ដើម្បី
អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវភារកិច្ចរៀបចំអង្គភាពអាជីវកម្មឡើងវិញ  ។​ ទន្ទឹម
នឹងនោះ អនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជំរុញផលិតកម្ម ​លើកកំពស់គុណភាពផលិតផល និង ជំរុញអាជីវកម្ម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ