ប្រធានរដ្ឋទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមកក្កបាតទក្រហម-អឌ្ឍច័ន្ទក្រហមតំបន់និងអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមកក្កបាទក្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិ គណៈកម្មាធិការកក្កបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងបណ្ដាសមាគមកក្កបាទក្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទក្រហមតំបន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម
ប្រធានរដ្ឋទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមកក្កបាតទក្រហម-អឌ្ឍច័ន្ទក្រហមតំបន់និងអន្តរជាតិ - ảnh 1 ប្រធានរដ្ឋទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមកក្កបាតទក្រហម-អឌ្ឍច័ន្ទ ក្រហមតំបន់និងអន្តរជាតិ

(VOVworld)  - នារសៀលថ្ងៃទី ២២ កញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមកក្កបាទក្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទ ក្រហមអន្តរជាតិគណៈកម្មាធិការកក្កបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងបណ្ដាសមាគមកក្កបាទ ក្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទក្រហមតំបន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនិង ចូលរួមសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមកក្កបាទប្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទក្រហមតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍លើកទី ១៤ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ទី ២២ កញ្ញា នៅទីក្រុង ហាណូយ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានស្នើ ថា៖ បណ្ដាសមាគមកក្កបាទក្រហម-អឌ្ឍន៍ច័ន្ទក្រហមក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងនោះ មានវៀតណាមបន្តយកចិត្តទុកដាក់ជួយឧបត្ថម្ភសកម្មភាពនៃសមាគមកក្កបាទក្រហម - អឌ្ឍច័ន្ទក្រហមក្នុងតំបន់ជាពិសេសលើវិស័យទប់ទល់នឹងគ្រធម្មជាតិនិងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ន ការទប់ទល់នឹងបំរ៉ែបំរួលអាកាសធាតុ អភិវឌ្ឍន៍អង្គការនិងបណ្តាញ សកម្មភាពកក្កបាទក្រហមអឌ្ឍន៍ច័ន្ទថែមទៀត។ តាងនាមគណៈប្រតិភូមិ ប្រធាន តំណាងសមាគមកក្កបាទក្រហម-អឌ្ឍច័ន្ទក្រហមអន្តរជាតិតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក លោក Xavier Castellanos បានអះអាងនូវកិច្ចសន្យានៃសមាគមក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភ សមាគមកក្កបាទក្រហមវៀតណាមអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ