ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវកឆ្នើម១១៥នាក់

ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវកឆ្នើម១១៥នាក់ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang ថ្លែងមតិក្នុងពិធី

(VOVworld)- ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល
ជាមួយអាជីវក ឆ្នើម១១៥នាក់នាព្រឹកថ្ងៃទី៧មករានៅទីក្រុងហាណូយ។ នេះជា
បណ្តាសហគ្រាស អាជីវករឆ្នើមក្នុងដំណើការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិរបស់
វៀតណាម។​ថ្លែងមតិ ក្នុងជំនួបនេះ ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang បានស្នើឲ្យ
សហគ្រាស អាជីវករ ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមលើឆាក
អន្តរជាតិ។ លោក អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍ថា៖

        “ខ្ញុំមានបំណងថា សហគ្រាសនិងអាជីវករវៀតណាមនឹងម្ចាស់ការកសាងកម្ម​
 វិធីសកម្មភាពជាក់ស្តែង ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រផលិតកម្ម ធ្វើ
 អាជីវកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារ។​ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ លើកកំពស់លទ្ធភាពប្រគួតប្រ
ជែងដោយឥតឈប់ឈរ ដើម្បីអះអាងពាណិជ្ជសញ្ញាវៀតណាមលើទីផ្សារ អន្តរ
ជាតិ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ