ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គលេខាបក្សនិងជាប្រធានរដ្ឋចិន

(VOVWORLD) -អគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xí Jìnpíng បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅចិន
ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គលេខាបក្សនិងជាប្រធានរដ្ឋចិន - ảnh 1

ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang ជួបសន្ទនាជាមួយអគ្គលេខាបក្សនិងជាប្រធានរដ្ឋចិន

(VOV)_អគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xí Jìnpíng បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Tran Dai Quang និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម ដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅចិន នាថ្ងៃទី១១ឧសភា នៅទីក្រុងបេកាំង។ បន្ទាប់ពីពិធីសណ្ឋារកិច្ច ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang បានដំណើការចរចារជាមួយអគ្គលេខាបក្ស និងជាប្រធានរដ្ឋចិន លោក Xí Jìnpíng ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ