ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូកម្មាភិបាលស្រុក Cu Chi ទីក្រុងហូជីមិញ


ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូកម្មាភិបាលស្រុក Cu Chi ទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូកម្មាភិបាលស្រុក Cu Chi ទីក្រុងហូជីមិញ (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៧ មិនា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម
 លោក Truong Tan Sang បានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូកម្មាភិបាល
ស្រុក Cu Chi ទីក្រុងហូជីមិញ (ភាគខាងត្បូងវៀតណាម) ដែលកំពុងបំពេញ
ទស្សនកិច្ច នៅខេត្តភាគខាងជើងវៀតណាមស្តីពីការកសាងជនបទថ្មី។ ថ្លែង
មតិនៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋ Truong Tan Sang បានទទួលស្គាល់ថា៖ ដំណាក់កាល
ជាបន្តរបស់ ស្រុក Cu Chi គឺបន្តបើកទូលាយលទ្ធផលនៃចលនាកសាងជន
បទថ្មី។ ដើម្បី បន្តទទួលបានការបោះជំហានថែមទៀតស្រុក Cu Chi គប្បី
ប្រៀបនឹងបណ្ដាតំបន់ ផ្សេងៗទៀតដើម្បីខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកំលាំងកាយចិត្ត។
លោក Truong Tan Sang ជឿជាក់ថា៖ នាពេលខាងមុខ ស្រុក Cu Chi នឹង
ទទួលបានជ័យជំនះថ្មីក្នុងការ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមចំណែកក្នុង
ជោគជ័យរបស់ទីក្រុងហូជីមិញ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ