ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang ចួលរួមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ត

(VOVWORLD) -នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang ចួលរួមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី ៥ សម្រាប់ក្រុមសំណង់ឆ្នើម។
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang ចួលរួមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្ត - ảnh 1

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang ចួលរួមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តសម្រាប់ក្រុមសំណង់លើវិស័យយោធានិងការពារជាតិ (http://baotintuc.vn)

នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang ចួលរួមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តលើកទី ៥ សម្រាប់ក្រុមសំណង់ឆ្នើមលើ វិស័យយោធានិងការពារជាតិ។ក្រុមសំណង់ទាំងពីរនេះរួមមានសំណង់ស្ដីពី Truong Sa  និងសំណង់ស្ដីពី"ការស្រាវជ្រាវអនុវត្តនូវការជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកទេសក្នុងការ ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺមហារីកថ្លើម ក្រពះជាដើម"៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ