ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅប្រទេសអ៊ីតាលី

(VOVworld)-ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលី លោក Sergio Mattarlla
 សម្តេចប៉ាប Francis ប្រធានរដ្ឋលោក Tran Dai Quang និងលោកជំទាវបានអញ្ជើញ
ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៤វិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០១៦។​នេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមានអត្ថន័យពិសេសក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់
 ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងវៀតណាមជាមួយអ៊ីតាលី។

        ប្រធានរដ្ឋ លោក Tran Dai Quang នឹងអញ្ជើញទស្សនាបុរី វ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃទី២៣
វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ