ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញទៅពិនិត្យកិច្ចការជំនះពុះពាខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់នៅ Da Nang

(VOVWORLD) -ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ស្ថានភាពខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់បានប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងស្មុគស្មាញ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ដ៏ធំធេងអំពីមនុស្ស និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបណ្ដាខេត្ត ភាគកណ្ដាល និងប៉ែកខាងត្បូងភាគកណ្ដាលវៀតណាម។
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញទៅពិនិត្យកិច្ចការជំនះពុះពាខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់នៅ Da Nang - ảnh 1 ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang អញ្ជើញទៅពិនិត្យ
កិច្ចការជំនះពុះពាខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់នៅ Da Nang

ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ ស្ថានភាពខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់បានប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងស្មុគស្មាញ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ដ៏ធំធេងអំពីមនុស្ស និងទ្រព្យសម្បត្តិនៅបណ្ដាខេត្ត ភាគកណ្ដាល និងប៉ែកខាងត្បូងភាគកណ្ដាលវៀតណាម។

នាថ្ងៃទី ៧ វិច្ឆិកា ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុង Da Nang ពិនិត្យកិច្ចការជំនះពុះពារលើផលវិបាកនៃខ្យល់ព្យុះ ដំរី។

អញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខក្រុម គ្រួសារមួយចំនួន ដែលរងផលប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារ ភ្លៀងធ្លាក់ និងខ្យល់ព្យុះ លោក Tran Dai Quang បានជូនអំណោយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនានា ហើយមានបំណងថាប្រជាជននៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់នឹងជំនះពុះពារលើការលំបាកសាកល្បងទាំងនេះ។

ក៏នាថ្ងៃដដែល លោក Tran Dai Quang បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យកិច្ចការអនាម័យបរិស្ថាន និងកែលម្អទីក្រុងក្រោយខ្យល់ព្យុះនៅទៅទីក្រុង Da Nang ដើម្បីបម្រើសប្ដាហ៍ ជាន់ខ្ពស់ APEC ២០១៧៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ