ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Can Tho

ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Can Tho - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាជួបប្រាស្រ័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Can Tho

          (VOV)_ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan និង​សមាជិកសភានៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតទីមួយ ទីក្រុង Can Tho បានមានជំនួបប្រាស្រ័យ​ជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី២៧មេសា ដើម្បូជូនដំណឹងអំពីគំរោងខ្លឹមសារ នៃ​សម័យប្រជុំលើកទិ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៤។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ​ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី NguyenThi Kim Ngan ក៏បានទទួលយកមតិរបស់​អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ