ប្រធានរដ្ឋសភាបានធ្វើការជាមួយសវនកម្មរដ្ឋ

ប្រធានរដ្ឋសភាបានធ្វើការជាមួយសវនកម្មរដ្ឋ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាបានធ្វើការជាមួយសវនកម្មរដ្ឋ (VOV)

        Vovworld-សកម្មភាពសវនកម្មត្រូវបានលើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាព​តម្លា
ភាពរបាយការណ៍ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងល្អទ្រពសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ​ប្រឆាំងការ
ខ្ជះខ្ជាយ។ នោះជាសំណូមពររបស់ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមក្នុង​ពិធី​ធ្វើការជាមួយ
សវនកម្មរដ្ឋនារសៀលថ្ងៃទី១៦មករានៅទីក្រុងហាណូយ។

        ថ្លែងមតិនៅពិធីធ្វើការ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Nguyen Sinh Hung បាន​ស្នើរ​ថា នា
ពេលខាងមុខផ្នែកសវនកម្មត្រូវវាយតំលៃបានសំណូមពរនៃការ​ប្រឆាំង​អំពើរពុករលួយ
ខ្ជះខ្ជាយនិងមុខសញ្ញាត្រួតពិនិត្យដើម្បីរៀបចំអនុវត្ត។

        លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សកម្មភាពសវនកម្មគឺឯករាជ។​ហេតុនេះ
ហើយការងារសវនកម្មនិងសវនករមិនត្រូវការជ្រៀតជ្រែករបស់បុគ្គលអង្គភាពណាមួយ
ឡើយ។ ជាពិសេសអ្នកសំរេចចិត្តលទ្ធផលសវនកម្ម​ត្រូវមាន​ការ​ទទួលខុសត្រូវអំពីការ
សន្និដ្ឋាននោះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ