ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧

ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧  - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧របស់បក្សភាគស្ថាប័នការិយាល័យរដ្ឋសភា

          (VOV)_​នារសៀលថ្ងៃទី១២មករា នៅទីក្រុងហាណូយ ​បក្សភាគស្ថាប័ន​ការិយា
ល័យ​រដ្ឋសភាវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារបក្ស ក្នុងឆ្នាំ ​២០១៦និង
អនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៧។ លេខាធិការបក្សភាគបក្សភាគស្ថាប័ន​ការិយាល័យរដ្ឋ
សភា និងជាប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បាន
អញ្ជើញចូលរួមសន្និសីទ។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លេខាធិការរងបក្សភាគស្ថាប័នការិយាល័យរដ្ឋសភា និង
ជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Tong Thi Phong បានវាយតំលៃ​ថា​ ឆ្នាំ
 ២០១៦ ជាឆ្នាំមានភារកិច្ចសំខាន់ជាច្រើន ប៉ុន្តែបក្សភាគស្ថាប័នការិយាល័យ​រដ្ឋ
សភាបានពង្រីកល្អតួនាទីដឹកនាំ បំពេញភារកិច្ចនយោបាយដើម្បីធ្វើសេនាធិការ 
បំរើ​អោយការ​រៀបចំប្រកបដោយ​ជោគជ័យការបោះឆ្នោតសមាជិកសភា នីតិកាល
ទី១៤ សមាជិកក្រុម​ប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០១៦-២០២១ ក៏ដូច
ជាសកម្មភាព​សំខាន់ផ្សេងៗទៀតរបស់រដ្ឋសភា។ សង្កត់ធ្ងន់ឆ្នាំ ២០១៧ ជាឆ្នាំអនុ
វត្តសេចក្ដី​សម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី១២ របស់បក្ស ជាឆ្នាំដើរតួនាទីសំខាន់
ក្នុងការសម្រេចកម្មវិធី ផែនការរបស់អាណត្តិរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ អនុប្រធាន
រដ្ឋសភា លោកស្រី Tong Thi Phong បានស្នើអោយបក្សភាគស្ថាប័នការិយាល័យរដ្ឋ
សភា​ត្រូវ​ពង្រីកប្រពៃណីសាមគ្គីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ ផ្លាស់ប្តូរថ្មី លើកកំបស់​ស្មារតី
ទទួលខុសត្រូវសំដៅសម្រេចល្អភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ