ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមជូនពរឆ្នាំថ្មីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមជូនពរឆ្នាំថ្មីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមជូនពរឆ្នាំថ្មីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា

(VOV)_ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី នាថ្ងៃទី២៥មករា នៅទីក្រុងហាណូយ
 ​ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានជូនពរឆ្នាំថ្មីថ្នាក់​ដឹក
នាំ​រដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការនិងកម្មា​ភិ
បាល មន្ត្រីរដ្ឋការ ពលកររបស់ស្ថាប័នខុទ្ធកាល័យរដ្ឋសភា។ ប្រធានរដ្ឋសភា​លោកស្រី​ 
Nguyen Thi Kim Ngan បានថ្លែងថា៖

          “ យើងខ្ញុំសូមសន្យាចំពោះរដ្ឋសភា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នឹង​ជាប្លុក
មួយប្រកបដោយសាមគ្គីភាព ឯកភាពនិងធ្វើសកម្មភាព។ យើងខ្ញុំនឹងជា​សមូហភាព
មួយជិតស្និទ្ធិ សម្រេចល្អរាល់ភារកិច្ចដែលបានបក្ស រដ្ឋ និង​ប្រជាជនប្រគល់ជូន៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ