ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Ha Tinh

ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh Hung ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅខេត្ត Ha Tinh - ảnh 1
លោក Nguyen Sinh Hung ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះ
ឆ្នោតនៅខេត្ត Ha Tinh (រូបថតៈ VOV)


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៦ឧសភា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោក Nguyen Sinh
Hung រួមជាមួយគណៈប្រតិភូសមជិកសភាខេត្ត Ha Tinh បានមានការជួបប្រា
ស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខេត្ត Ha Tinh ដើម្បីជូនដំណឹងអំពីគ្រោងកម្មវិធី និងខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៩រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៣ ព្រមទាំង
ផ្ទាងស្តាប់បំណងប្រាថ្នា និងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើង។
នៅទីនេះ លោក Nguyen Sinh Hung បានក្រើនរំលឹកខេត្ត Ha Tinh ត្រូវយកចិត្ត
ទុកដាក់ការវិនោយោគនិងផ្តល់អាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មតាមទិសទំនើប។

       លោកមានប្រសាសន៍ថា៖ “ប្រជាកសិករនៅតែជាកម្លាំងយុទ្ធសាស្រ្ត
ណសិរ្ស កសិកម្មនៅតែជារណសិរ្សធានាលក្ខណៈស្ថិរភាពសម្រាប់ខឿនសេដ្ឋ
កិច្ច និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ យើងត្រូវរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាង
ប្រញាប់ប្រញាល់ រួមជាមួយនោះកសាងបណ្តានគរទំនើបដោយផ្សារភ្ជាប់ ជាមួយនឹងកសិកម្មនិងជនបទ”។

        លោក Nguyen Sinh Hunh បានស្នើរខេត្ត Ha Tinh ត្រូវធ្វើពហុបែបរូប​សណ្ឋានផលិតកសិកម្មតាមទិសមានប្រសិទ្ធិភាពជាង ខំប្រឹងប្រែងនាំខេត្ត
Ha Tinh បន្តទទួលបានសមិទ្ធិធំធេងជាងនាពេលអនាគត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ