ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុង Can Tho

ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុង Can Tho - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី Nguyen Thi Kim Ngan អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងជំនួប

(VOVworld)-នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨មេសា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកស្រី Nguyen
Thi Kim Ngan បានអញ្ជើញជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតខ័ណ្ឌ Ninh Kieu ទីក្រុង
Can Tho ។ បន្ទាប់ពីផ្ទៀងស្តាប់មតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោត លោកស្រីប្រធានរដ្ឋ សភាបាន
វាយតម្លៃថា រាល់បញ្ហាដែលអ្នកបោះឆ្នោតលើកមកសុទ្ធតែជាបញ្ហារួម​របស់ប្រទេស
ជាតិ។ ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស រដ្ឋកំពុងបញ្ជាណែនាំដោះស្រាយ។ អញ្ជើញ ឆ្លើយតបមតិយោ
បល់អ្នកបោះឆ្នោតស្តីពីការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រធាន រដ្ឋសសភា លោក
ស្រី Nguyen Thi Kim Ngan បានឲ្យដឹងថា៖

        “ពីម្សិលមិញ គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹមបានប្រកាសដាក់ពិស័យកម្មាភិ
 បាលមួយចំនួន នោះជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង់ប្រាក់ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងជា ពិសេស
 ទាក់ទិននឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់រដ្ឋ។ ប្រការនេះបានសម្តែងការប្តេជ្ញា ចិត្តក្នុងការ
បង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ