ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បញ្ជាណែនាំការងារខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាឆ្នាំ២០១៥

ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung បញ្ជាណែនាំការងារខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភាឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung

          (VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ អញ្ជើញចូលរួម​សន្និសីទ កម្មាភិបាល មន្ត្រីរដ្ឋការ និងលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ ២០១៥ របស់ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Nguyen Sinh Hung បានលើកសរសើរ 
និងវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់​សមូហភាព បុគ្គលិកនៃខុទ្ទកាល័យ
រដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ ២០១៤។ ស្ដីពីទិសដៅការងារក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen
 Sinh Hung បានសង្កត់​ធ្ងន់ថា៖ ការសម្រេចភារកិច្ចក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ មានអត្ថន័យដ៏
សែនសំខាន់ រួមចំណែកបន្តលាតត្រដាងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅ។
 ប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Sinh Hung មានគោលបំណងថា៖ ខុទ្ទកាល័​រដ្ឋសភាយល់
ដឹងច្បាស់អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ២០១៣ ស្មារតី និងអត្ថន័យរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីបន្តឃោ
សនា កសាងច្បាប់។ខុទ្ទកាល័រដ្ឋសភាត្រូវធ្វើល្អជាងទៀតការងារសេនាធិការ បូក
សរុប បំរើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភា ប្រកប​ដោយជាក់ស្ដែង បំពេញគោលបំណងប្រា
ថ្នារបស់អ្នកបោះឆ្នោត…លៗ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ