ប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទជំនាញស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍រូបសណ្ឋានសហករថ្មី

ប្រធានរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមអញ្ជើញជាអធិបតីសន្និសីទជំនាញស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍន៍រូបសណ្ឋានសហករថ្មី - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឺម រណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan

(VOV)_នាថ្ងៃទី២៧ វិច្ឆិកា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម ខេត្ត ត្រា
វិញ បានរៀបចំសន្និសីទជំនាញ ស្ដីអំពីការជំរុញខ្លាំងអភិវឌ្ឍន៍រូប​សណ្ឋានសហករណ៍ថ្មី។
ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឺម រណ​សិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក 
Nguyen Thien Nhan បានលើកច្បាស់នូវបណ្ដា​ឧបសគ្គ បញ្ហាប្រឈមមុខរបស់កសិករ
និយាយដោយឡែក និងសហករណ៍​និយាយរួម។ ដើម្បីដោះស្រាយបានបញ្ហាទាំងនេះ 
លោក Nguyen Thien Nhan បានចាត់ទុកថា៖ ត្រូវផ្ទេរប្តូរពីផលិតកម្មគ្រួសារ តូបតែង
 គឺត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយ​រូបសណ្ឋានសហករណ៍ និងតភ្ជាប់ជាមួយអង្គភាពអាជីវកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ