បរិមាណអ្នកកាសែតត្រូវស្លាប់លើពិភពលោកកាន់តែកើនឡើង

(VOVWORLD) - អង្គការ Press Emblem Campain (PEC) នៅ Geneva ស្វីស នាថ្ងៃទី ២ ឧសភា បានឲ្យដឹងថា៖ ចំនួនអ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់លើពិពភពលោកក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៨ បានកើនឡើង ៥៧% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលគ្នាក្នុងឆ្នាំទៅមិញដោយមានអ្នកកាសែតចំនួន ៤៤ នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅប្រទេសចំនួន ១៨។
បរិមាណអ្នកកាសែតត្រូវស្លាប់លើពិភពលោកកាន់តែកើនឡើង - ảnh 1 បរិមាណអ្នកកាសែតត្រូវស្លាប់លើពិភពលោកកាន់តែកើនឡើង

អង្គការ Press Emblem Campain (PEC) នៅ Geneva ស្វីស នាថ្ងៃទី ២ ឧសភា បានឲ្យដឹងថា៖ ចំនួនអ្នកកាសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់លើពិពភពលោកក្នុងរយៈពេល ៤ ខែដើមឆ្នាំ ២០១៨ បានកើនឡើង ៥៧% បើប្រៀបនឹងរយៈពេលគ្នាក្នុងឆ្នាំទៅមិញដោយមានអ្នកកាសែតចំនួន ៤៤ នាក់ត្រូវសម្លាប់នៅប្រទេសចំនួន ១៨។  PEC បានអំពាវនាវបណ្ដាប្រទេសបង្កើនវិធានការការពារជីវិតរបស់អ្នកកាសែតដូចជាដំណើរការធ្វើស៊ើបអង្គេតគបផ្សំជាមួយការធ្វើស៊ើបអង្គេតផ្សេងៗទៀតដើម្បីនាំមេគំនិតមកជំនុំជំរះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ