ប្រមូលកម្លាំងដើម្បីថែទាំអោយបណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយ

 ប្រមូលកម្លាំងដើម្បីថែទាំអោយបណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយ - ảnh 1
 ប្រមូលកម្លាំងដើម្បីថែទាំអោយបណ្ដាគ្រួសារគោលនយោបាយ

          (VOV)_នា​ថ្ងៃទី៥មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី Dang Thi
Ngoc Thinh បានជួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូអ្នកមានគុណូបការះ​ខេត្ត Tien Giang
 ក្នុងឱកាសទៅទស្សនាហាណូយ។ នៅទីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ ​លោកស្រី Dang Thi Ngoc
Thinh បានអះអាងថា៖បក្ស រដ្ឋ ជានិច្ចកាលកត់​សម្គាល់ពលីកម្ម និងការរួមវិភាគ​
ទានដ៏​ធំធេង របស់វីរយុទ្ធជន វីរអ្នកម្តាយវៀតណាម និងអ្នកមានគុណូបការះចំពោះ
បដិវត្តន៍​ក្នុងទូទាំងប្រទេសនិយាយរួម និងខេត្ត Tien Giang និយាយដោយឡែក បាន
រួម​វិភាគ​ទាន​ចំពោះបុព្វហេតុតស៊ូ​ប្រឆាំង​ ដណ្ដើមឯករាជ្យ ឯកភាពប្រទេសជាតិ ​ក៏
ដូចជា​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុកសាងនិង​ការពារមាតុប្រទេសនាបច្ចុប្បន្ន។ អនុប្រធានរដ្ឋបាន
លើកច្បាស់​ថា៖ បក្ស រដ្ឋ​ជាសនិច្ចកាលយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយ
ចិត្ត ដើម្បីមាន​គោល​នយោបាយសមស្រប បង្កលក្ខណះសំរាប់ការថែទាំ លើកកំពស់
ជីវភាពរស់នៅ​ទាំងខាងសម្ភារះនិងស្មាតី​សំរាប់អ្នកមានគុណូបការះ។ អនុប្រធានរដ្ឋ
ក៏មាន​គោល​បំណងថា៖អ្នកមានគុណូបការះបន្តរួមវិភាគទាន និងលើកទឹកចិត្ត អប់
​រំជំនាន់​កូនចៅ​បន្តប្រពៃណីបដិវត្តន៍ រួមវិភាគទានចំពោះបុព្វហេតុកសាងនិងអភិ
វឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ